Partner

Партнери

Размислувањето и делувањето како мрежа е клуч за успех. Ова се однесува на нас и на нашите клиенти. Од самиот почеток, Чептер 4 инвестира во развојот на оддржливи мрежи и овозможува клиентите да добијат адекватен широк ранг на know-how и контакти. 

Силата на нашата мрежа лежи во дванаесетте различни пазари во ЦИЕ/ЈИЕ, каде што сме директно присутни. Понатаму, уникатноста на нашата мрежа е базирана на локална експертиза и партнерства со австриски и меѓународни агенции. 

Burson-Marsteller

Burson-Marsteller

Чептер 4 е ексклузивен партнер на Барсон Марстелер (Burson-Marsteller), една од водечките глобални агенциски мрежи во 11 земји / пазари на Централна и Југоисточна Европа и служи како агенциски центар за регионот. Следствено на ова, Чептер 4 има пристап до една до најголемите и најмоќните агенциски мрежи со канцеларии и партнери во речиси секоја земја во светот. 

connect

connect

Kommunikation im internationalen Umfeld ist oft eine Herausforderung. Chapter 4 setzt daher auch bei Übersetzungen auf kompetente Partner. Das EN-15038-zertifizierte Übersetzungsbüro Connect-Sprachenservice GmbH bietet juristische und technische Fachübersetzungen zu fixen Preisen in etwa 100 Sprachen an. Maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden stehen dabei im Vordergrund.

Medco prescription drug liste http://apotekudenrecept.com/ problemer med universel sundhedspleje